Gepost op 7-mrt-2021

Gea Drenthe

New post: Smalandgranieten op de Hondsrug en andere streken - _Dit artikel is geschreven door HARRY HUISMAN.
Het is eerder verschenen op het hunebednieuwscafé https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/01/smalandgranieten-op-de-hondsrug-en-andere-streken/ en met toestemming hier geplaatst_

[https://www.hunebednieuwscafe.nl/wp-content/uploads/2021/01/04.-Oost-Smaland-graniet-Nijbeets-Fr..jpg]04. OOST-SMALANDGRANIET - ZWERFSTEEN VAN NIJBEETS (FR.) VEEL BLAUWGRIJZE KWARTS-EERSTELINGEN EN ROODACHTIG BRUINE PLAGIOKLAAS. IN HET MIDDEN LIGT EEN IDIOMORFE KALKIVELDSPAAT-EERSTELING MET EEN OVALE KERN VAN PLAGIOKLAAS.

Bij zwerfsteenliefhebbers zijn bepaalde soorten of groepen kristallijne zwerfstenen een begrip. Denk maar aan rapakivi-granieten. Bijna iedereen kent ze; vooral als je in het Hondsruggebied woont. Het zijn de ‘huismussen’, onder de zwerfstenen. Een andere bekende en onder verzamelaars gewaardeerde groep zwerfstenen zijn Elfdalenporfieren. Dit zijn splinterig brekende roodachtige, bruine tot bijna zwarte porfieren. Ze vallen op door hun gespikkeld uiterlijk, veroorzaakt door talloze kleine lichtgetinte veldspaatjes. Elfdalenporfieren zijn van ignimbrietische oorsprong en komen uit de Midden-Zweedse provincie Dalarne.

En dan heb je nog de Smalandgranieten. Op de meeste locaties in ons land kom je deze zwerfstenen veel tegen. De naam Smaland in Zuid-Zweden komt van ‘_klein land_’. Het duidt op de kleine akkers en graslandjes in deze Zuidzweedse provincie, die omgeven zijn ...
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.